15 May 13 [DN]

posted on 15 May 2013 01:09 by karlwares in Diary, Drawing
 
 
[Dragon Nest]
 
(หลังจากโดนอาร์เจนต้าขโมยจูบ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*ช็อก*
 
 
 
ปล. NPC ผู้หญิงเกมนี้จะราชินีทุกคนใช่มั๊ยครับ........ //ร้องห้าย